Játékszabályok

Römi 40

Kártya

Francia, 2×52 lap + 2 joker, Játékosok: 2-4
2-4 személy játékánál 2 csomag francia kártyát használunk.

A játék célja

A kézlapokat szabályos kombinációkban az asztalra rakni úgy, hogy az utolsó kártya a dobó halomba kerüljön. Ez történhet kézből (handolás) és szakaszos lerakás után. Handolásnál a játékos valamennyi lapját egyszerre teszi le, szakaszos lerakásnál pedig kombinációi több részletben kerülnek az asztalra. Mindkét esetben megengedett a szúrás, azaz a saját magunk, vagy a többi játékos által lerakott lapcsoport kiegészítése.

A lapok pontértéke

A számozott lapoké azonos a rajtuk lévő számmal; a bubik, dámák, királyok 10-10 pontot érnek. A jokereket a helyettesített lap értékével számoljuk, illetve kézben maradva 20 ponttal. Az ászok minden esetben 11 pontot érnek.

A römiben kétféle kombináció gyűjthető a kártyalapokból

1. sor: azonos színű, rangban egymást követő, legalább három lapból álló sorozatok.
Pl. (pikk 4 - pikk 5 - pikk 6) vagy (kőr 9 - kőr 10 - kőr bubi - kőr dáma - kőr király)

A lejátszásban dobás után a sorok utólagos megosztására, átrendezésére nincs lehetőség. Az ászokat felhasználhatjuk dáma, király, ász, illetve ász, kettő, három, kombinációkban is.

Az ász tehát lehet egy sorozatban a legkisebb és a legmagasabb lap is. A teljes színsorozatban csak egy helyen szerepelhet az ász: vagy a 2, vagy a király mellett. Vagyis a király, ász, kettő, szabálytalan kombinációt alkot.

    Szabálytalan terc !

Minden sorozatban akár két joker is használható tetszés szerint a kártyák helyettesítésére.
Pl. (joker - kőr ász - joker) vagy (pikk 6 - joker - joker - pikk 9)

2. csoport: azonos rangú, de különböző színű lapok, három lapból álló csoport:
Pl. (pikk 8 - kőr 8 - treff 8) (terc)

négy lapból álló csoport: (káró ász - pikk ász - kőr ász - treff ász) (kvart)

Fontos és általános szabály, hogy egy csoportban nem szerepelhet két azonos színű kártya.
Pl. (treff 8 - kőr 8 - treff 8)

    Szabálytalan terc !

A játék menete

A römi minden mozzanata jobbra vagy balra tartással történik, ami a "beállítások" alatt tetszés szerint beállítható.
Az osztó után ülő játékos 15 a többiek 14-14 kártyát kapnak. A maradék lapokat az asztal közepére helyezzük, ezek lesznek a húzható lapok (talon) a további játékban.
A dobott lap szerepe kettős. Először az osztást követő húzáskörben cserélheti a soron következő játékos egy tetszőleges lapra. Másodlagos szerepe, hogy a kézből történő befejezésnél használja fel utolsó húzott lapként.
Az osztás után a 15 lappal rendelkező játékos kezdi a lejátszást. Kezéből egy számára semleges lapot az asztal közepére helyez a dobó halom első kártyájaként. A következő játékos most, és minden sorra kerülése alkalmával két lehetőség közül választhat:
1. Húz egy kártyát a talonból
2. Felveszi a dobó halom legfelső lapját
Utóbbit az első húzáskörben bárki kötelezettség nélkül megteheti. Később csak akkor, ha képes a kezéből legalább a 40 pontos lerakási minimumot szabályos kombinációkban az asztalra teríteni. Kézlapjaihoz hozzá számíthatja a felvett lap pontértékét is. Felveheti a dobó halom felső lapját akkor is, ha korábban már rakott az asztalra kombinációkat. Aki már teljesítette a lerakási minimumot, úgy is felvehet a dobó halomból, hogy a kártyát az asztalon heverő, bárki által lerakott kombináció kiegészítésére használja fel az előírt szabályok szerint (SZÚRÁS). Az így felvett kártyát azonnal le kell rakni!
Egy játékos sorra kerülésekor felveheti az utolsóként eldobott kártyát a dobó halomból az alábbi feltételek mellett: - a dobott lap értékével együtt képes teljesíteni a lerakási minimumot, vagy ha már korábban megtette ezt, - a kártyát további kombinációhoz használja fel a kezében lévő lap, vagy lapok kiegészítéseként.
A kombinációk lerakása történhet szakaszosan, vagy handolással. Egy játékos sorra kerülésekor a húzás és a lapdobás közötti játékszakaszban élhet a lerakás jogával.
Kézből történő befejezésnél nem kötelező a lerakási minimum teljesítése! Előfordulhat, hogy olyan alacsony pontértékű lapok gyűjtésére kényszerülünk, melyekből a 14 lap összeadott értéke nem éri el a 40-et. A handolónak lehetősége van szúrással a jokerszerzésre, melyet szabadon felhasználhat a lerakott, egyébként szabályos lapcsoportok képzésénél.

Szúrás

A römiben szúrásnak nevezik az asztalon elhelyezett kombinációk kiegészítését. Minden játékos élhet ezzel a lehetőséggel, ha sorra kerül. Alapfeltétel viszont, hogy előzőleg teljesítenie kell a lerakási minimumot, vagy handolással kell befejeznie a játszmát. Ha a dobott lap szúró nem lehet felvenni, kivéve ha: azt a kezünkben lévő kombinációhoz használjuk fel, vagy a dobott lap a kezünkben is szerepel (dupla), vagy ha a szúrót egy további szúróval (több lap szúrása) tudjuk felhasználni. Az asztalon lévő kombinációkat (sorokat) egyszerre akár kettőnél több lappal is ki lehet egészíteni.

A játékos szúrással szerezhet jokert is az asztalról az alábbiak szerint: színsorból: a természetes lap lerakásával felveheti a jokert.
Pl. (kőr 7 - kőr 8 - joker - kőr 10)

A (kőr 9) lerakásával szerezhető meg a joker. A szúrással szerzett jokert azonnal fel kell használni. Ha a joker két azonos rangú, de ellentétes színű kártyát egészít ki, akkor a jokert csak a két azonos rangú, de ellentétes színű kártya hozzáadásával, vagyis szúrásával vehetjük ki!
Pl. (treff 6 - joker - kőr 6)

joker = (pikk 6 - káró 6)

Véget ér a játék, ha az egyik résztvevő valamennyi kártyáját szabályos kombinációkban asztalra terítette és az utolsó lapot a dobó halomba rakta.

Römi 50

Kártya

Francia, 2×52 lap Játékosok: 2-4
2-4 személy játékánál 2 csomag francia kártyát használunk.

A játék célja

A kézlapokat szabályos kombinációkban asztalra rakni úgy, hogy az utolsó kártya a dobó halomba kerüljön. Ez történhet kézből (handolás) és szakaszos lerakás után. Handolásnál a játékos valamennyi lapját egyszerre teszi le, szakaszos lerakásnál pedig kombinációi több részletben kerülnek az asztalra. Mindkét esetben megengedett a szúrás, azaz a saját magunk, vagy a többi játékos által lerakott lapcsoport kiegészítése.

A lapok pontértéke

A számozott lapoké azonos a rajtuk lévő számmal; a bubik, dámák, királyok10-10 pontot, és az ászok minden esetben 11 pontot érnek.

A römiben kétféle kombináció gyűjthető a kártyalapokból

1. sor: azonos színű, rangban egymást követő, legalább három lapból álló sorozatok.
Pl. (pikk 4 - pikk 5 - pikk 6) vagy (kőr 9 - kőr 10 - kőr bubi - kőr dáma - kőr király)

A lejátszásban dobás után a sorok utólagos megosztására, átrendezésére nincs lehetőség. Az ászokat felhasználhatjuk dáma, király, ász, illetve ász, kettő, három, kombinációkban is.

Az ász tehát lehet egy sorozatban a legkisebb és a legmagasabb lap is. A teljes színsorozatban csak egy helyen szerepelhet az ász: vagy a 2, vagy a király mellett. Vagyis a király, ász, kettő, szabálytalan kombinációt alkot.

    Szabálytalan terc !

2. csoport: azonos rangú, de különböző színű lapok, három lapból álló csoport:
Pl. (pikk 8 - kőr 8 - treff 8) (terc)

négy lapból álló csoport: (káró ász - pikk ász - kőr ász - treff ász) (kvart)

Fontos és általános szabály, hogy egy csoportban nem szerepelhet két azonos színű kártya.
Pl. (treff 8 - kőr 8 - treff 8)

    Szabálytalan terc !

A játék menete

A römi minden mozzanata jobbra vagy balra tartással történik, ami a "beállítások" alatt tetszés szerint beállítható.
Az osztó után ülő játékos 15 a többiek 14-14 kártyát kapnak. A maradék lapokat az asztal közepére helyezzük, ezek lesznek a húzható lapok (talon) a további játékban.
A dobott lap szerepe kettős. Először az osztást követő húzáskörben cserélheti a soron következő játékos egy tetszőleges lapra. Másodlagos szerepe, hogy a kézből történő befejezésnél használja fel utolsó húzott lapként.
Az osztás után a 15 lappal rendelkező játékos kezdi a lejátszást. Kezéből egy számára semleges lapot az asztal közepére helyez, a dobó halom első kártyájaként. A következő játékos most, és minden sorra kerülése alkalmával két lehetőség közül választhat:
1. Húz egy kártyát a talonból
2. Felveszi a dobó halom legfelső lapját
Utóbbit az első húzáskörben bárki kötelezettség nélkül megteheti. Később csak akkor, ha képes a kezéből legalább 50 pontos lerakási minimumot szabályos kombinációkban az asztalra teríteni. Kézlapjaihoz hozzá számíthatja a felvett lap pontértékét is. Felveheti a dobó halom felső lapját akkor is, ha korábban már rakott az asztalra kombinációkat. Aki már teljesítette a lerakási minimumot, úgy is felvehet a dobó halomból, hogy a kártyát az asztalon heverő, bárki által lerakott kombináció kiegészítésére használja fel az előírt szabályok szerint (SZÚRÁS). Az így felvett kártyát azonnal le kell rakni!
Egy játékos sorra kerülésekor felveheti az utolsóként eldobott kártyát a dobó halomból az alábbi feltételek mellett: - a dobott lap értékével együtt képes teljesíteni a lerakási minimumot, vagy ha már korábban megtette ezt; - a kártyát további kombinációhoz használja fel a kezében lévő lap, vagy lapok kiegészítéseként.
A kombinációk lerakása, történhet szakaszosan, vagy handolással. Egy játékos sorra kerülésekor a húzás és a lapdobás közötti játékszakaszban élhet a lerakás jogával.
Kézből történő befejezésnél nem kötelező a lerakási minimum teljesítése! Előfordulhat, hogy olyan alacsony pontértékű lapok gyűjtésére kényszerülünk, melyekből a 14 lap összeadott értéke nem éri el az 50-et.

Szúrás

A römiben szúrásnak nevezik az asztalon elhelyezett kombinációk kiegészítését. Minden játékos élhet ezzel a lehetőséggel, ha sorra kerül. Alapfeltétel viszont, hogy előzőleg teljesítenie kell a lerakási minimumot, vagy handolással kell befejeznie a játszmát. Ha a dobott lap szúró nem lehet felvenni, kivéve ha: azt a kezünkben lévő kombinációhoz használjuk fel, vagy a dobott lap a kezünkben is szerepel (dupla), vagy ha a szúrót egy további szúróval (több lap szúrása) tudjuk felhasználni. Az asztalon lévő kombinációkat (sorokat) egyszerre akár több lappal is ki lehet egészíteni.

Véget ér a játék, ha az egyik résztvevő valamennyi kártyáját szabályos kombinációkban asztalra terítette és az utolsó lapot a dobó halomba rakta.

Römi 51

Kártya

Francia, 2×52 lap + 2 joker Játékosok: 2-4
2-4 személy játékánál 2 csomag francia sorozatjelű kártyát használunk.

A játék célja

A kézlapokat szabályos kombinációkban asztalra rakni úgy, hogy az utolsó kártya a dobó halomba kerüljön. Ez történhet kézből (handolás) és szakaszos lerakás után. Handolásnál a játékos valamennyi lapját egyszerre teszi le, szakaszos lerakásnál pedig a kombinációi több részletben kerülnek az asztalra. Mindkét esetben megengedett a szúrás, azaz a saját magunk, vagy a többi játékos által lerakott lapcsoport kiegészítése.

A lapok pontértéke

A számozott lapoké azonos a rajtuk lévő számmal; a bubik, dámák, királyok 10-10 pontot érnek. A jokereket a helyettesített lap értékével számoljuk, illetve kézben maradva 20 ponttal. Az ászok minden esetben 11 pontot érnek.

A römiben kétféle kombináció gyűjthető a kártyalapokból.

1. sor: azonos színű, rangban egymást követő, legalább három lapból álló sorozatok.
Pl. (pikk 4 - pikk 5 - pikk 6) vagy (kőr 9 - kőr 10 - kőr bubi - kőr dáma - kőr király)

A lejátszásban a sorok utólagos megosztására, átrendezésére nincs lehetőség. Az ászokat felhasználhatjuk dáma, király, ász, illetve ász, kettő, három, kombinációkban is.

Az ász tehát lehet egy sorozatban a legkisebb és a legmagasabb lap is. A teljes színsorozatban csak egy helyen szerepelhet az ász: vagy a 2, vagy a király mellett. Vagyis a király, ász, kettő, szabálytalan kombinációt alkot.

    Szabálytalan terc !

Minden sorozatban, akár két joker is használható tetszés szerint a kártyák helyettesítésére.
Pl. (joker - kőr ász - joker) vagy (pikk 6 - joker - joker - pikk 9)

2. csoport: azonos rangú, de különböző színű lapok, három lapból álló csoport:

Pl. (pikk 8 - kőr 8 - treff 8) (terc)

négy lapból álló csoport: (káró ász - pikk ász - kőr ász - treff ász) (kvart)

Fontos és általános szabály, hogy egy csoportban nem szerepelhet két azonos színű kártya.
Pl. (treff 8 - kőr 8 - treff 8)

    Szabálytalan terc !

A játék menete

A römi minden mozzanata jobbra vagy balra tartással történik, ami a "beállítások" alatt tetszés szerint beállítható. Az osztás során egy játékos 15 a többiek 14-14 kártyát kapnak. A maradék lapokat az asztal közepére helyezzük, ezek lesznek a húzható lapok (talon) a további játékban.
A cserelap szerepe kettős. Először az osztást követő húzáskörben cserélheti a soron következő játékos egy tetszőleges lapra. Másodlagos szerepe, hogy a kézből történő befejezésnél használja fel utolsó húzott lapként.
Az osztás után a 15 lappal rendelkező játékos kezdi a lejátszást. Kezéből egy számára semleges lapot az asztal közepére helyez, a dobó halom első kártyájaként. A következő játékos most, és minden sorra kerülése alkalmával két lehetőség közül választhat:
1. Húz egy kártyát a talonból
2. Felveszi a dobó halom legfelső lapját
Egy játékos sorra kerülésekor felveheti az utolsóként eldobott kártyát a dobó halomból minden kötelezettség nélkül.
A kombinációk lerakása, történhet szakaszosan, vagy handolással. Egy játékos sorra kerülésekor a húzás és a lapdobás közötti játékszakaszban élhet a lerakás jogával.
Kézből történő befejezésnél nem kötelező a lerakási minimum teljesítése! Előfordulhat, hogy olyan alacsony pontértékű lapok gyűjtésére kényszerülünk, melyekből a 14 lap összeadott értéke nem éri el az 51-et. A handolónak lehetősége van szúrással a jokerszerzésre, melyet szabadon felhasználhat a lerakott, egyébként szabályos lapcsoportok képzésénél.

Szúrás

A römiben szúrásnak nevezik az asztalon elhelyezett kombinációk kiegészítését. Minden játékos élhet ezzel a lehetőséggel, ha sorra kerül. Alapfeltétel viszont, hogy előzőleg teljesítenie kell a lerakási minimumot, vagy handolással kell befejeznie a játszmát.
A játékos szúrással szerezhet jokert is az asztalról az alábbiak szerint: színsorból: a természetes lap lerakásával felveheti a jokert. Az asztalon lévő kombinációkat egyszerre akár több lappal is ki lehet egészíteni.
Pl. (kőr 7 - kőr 8 - joker - kőr 10)

A (kőr 9) lerakásával szerezhető meg a joker. A szúrással szerzett jokert azonnal fel kell használni. Ha a joker két azonos rangú, de ellentétes színű kártyát egészít ki, akkor a jokert csak a másik két azonos rangú, de ellentétes színű kártya hozzáadásával, vagyis szúrásával vehetjük ki!
Pl. (treff 6 - joker - kőr 6)

joker = (pikk 6 - káró 6)

Véget ér a játék, ha az egyik résztvevő valamennyi kártyáját szabályos kombinációkban asztalra terítette és az utolsó lapot a dobó halomba rakta.

Joker-mánia 51

Kártya

Francia, 2×52 lap + játékosonként 1 joker, Játékosok: 2-4
2-4 személy játékánál 2 csomag francia sorozatjelű kártyát használunk.

A játék célja

A kézlapokat szabályos kombinációkban asztalra rakni úgy, hogy az utolsó kártya a dobó halomba kerüljön. Ez történhet kézből (handolás) és szakaszos lerakás után. Handolásnál a játékos valamennyi lapját egyszerre teszi le, szakaszos lerakásnál pedig kombinációi több részletben kerülnek az asztalra. Mindkét esetben megengedett a szúrás, azaz a saját magunk, vagy a többi játékos által lerakott lapcsoport kiegészítése.

A lapok pontértéke

A számozott lapoké azonos a rajtuk lévő számmal; a bubik, dámák, királyok 10-10 pontot érnek. A jokereket a helyettesített lap értékével számoljuk, illetve kézben maradva 20 ponttal. Az ászok minden esetben 11 pontot érnek.

A römiben kétféle kombináció gyűjthető a kártyalapokból

1. sor: azonos színű, rangban egymást követő, legalább három lapból álló sorozatok.
Pl. (pikk 4 - pikk 5 - pikk 6) vagy (kőr 9 - kőr 10 - kőr bubi - kőr dáma - kőr király)

A lejátszásban a sorok utólagos megosztására, átrendezésére nincs lehetőség. Az ászokat felhasználhatjuk dáma, király, ász, illetve ász, kettő, három, kombinációkban is.

Az ász tehát lehet egy sorozatban a legkisebb és a legmagasabb lap is. A teljes színsorozatban csak egy helyen szerepelhet az ász: vagy a 2, vagy, a király mellett. Vagyis a király, ász, kettő, szabálytalan kombinációt alkot.

    Szabálytalan terc !

Minden sorozatban akár két joker is használható tetszés szerint a kártyák helyettesítésére.
Pl. (joker - kőr ász - joker) vagy (pikk 6 - joker - joker - pikk 9)

2. csoport: azonos rangú, de különböző színű lapok, három lapból álló csoport:
Pl. (pikk 8 - kőr 8 - treff 8) (terc)

négy lapból álló csoport: Pl. (káró ász - pikk ász - kőr ász - treff ász) (kvart)

Fontos és általános szabály, hogy egy csoportban nem szerepelhet két azonos színű kártya.
Pl. (treff 8 - kőr 8 - treff 8)

    Szabálytalan terc !

A játék menete

A römi minden mozzanata jobbra vagy balra tartással történik, ami a "beállítások" alatt tetszés szerint beállítható. Az osztó után ülő játékos 15 a többiek 14-14 kártyát kapnak.Fontos tudnivaló és ez egyben a játék jellegzetessége, hogy az osztott lapok egyike mindig joker! A maradék lapokat az asztal közepére helyezzük, ezek lesznek a húzható lapok (talon) a további játékban.
A dobott lap szerepe kettős. Először az osztást követő húzáskörben cserélheti a soron következő játékos egy tetszőleges lapra. Másodlagos szerepe, hogy a kézből történő befejezésnél használja fel utolsó húzott lapként.
Az osztás után a 15 lappal rendelkező játékos kezdi a lejátszást. Kezéből egy számára semleges lapot az asztal közepére helyez, a dobó halom első kártyájaként. A következő játékos most, és minden sorra kerülése alkalmával két lehetőség közül választhat:
1. Húz egy kártyát a talonból
2. Felveszi a dobó halom legfelső lapját
Utóbbit az első húzáskörben bárki kötelezettség nélkül megteheti. Később csak akkor, ha képes a kezéből legalább 51 pontos lerakási minimumot szabályos kombinációkban az asztalra teríteni. Kézlapjaihoz hozzá számíthatja a felvett lapok pontértékét is. Felveheti a dobó halom felső lapját is, ha korábban már rakott az asztalra kombinációkat. Aki már teljesítette a lerakási minimumot, úgy is felvehet a dobó halomból, hogy a kártyát az asztalon heverő, bárki által lerakott kombináció kiegészítésére használja fel az előírt szabályok szerint (SZÚRÁS). Az így felvett kártyát azonnal le kell rakni!
Egy játékos sorra kerülésekor felveheti az utolsóként eldobott kártyát a dobóhalomból az alábbi feltételek mellett:- a dobott lap értékével együtt képes teljesíteni a lerakási minimumot, vagy ha már korábban megtette ezt:- a kártyát a játék befejezéséhez veszi fel:- kezében lévő két természetes laphoz használja fel harmadikként.
A kombinációk lerakása, történhet szakaszosan, vagy handolással. Egy játékos sorra kerülésekor a húzás és a lapdobás közötti játékszakaszban élhet a lerakás jogával.
Kézből történő befejezésnél nem kötelező a lerakási minimum teljesítése! Előfordulhat, hogy olyan alacsony pontértékű lapok gyűjtésére kényszerülünk, melyekből a 14 lap összeadott értéke nem éri el az 51-et.

Szúrás

A römiben szúrásnak nevezik az asztalon elhelyezett kombinációk kiegészítését. Minden játékos élhet ezzel a lehetőséggel, ha sorra kerül. Alapfeltétel viszont, hogy előzőleg teljesítenie kell a lerakási minimumot, vagy handolással kell befejeznie a játszmát. Ha a dobott lap szúró, nem lehet felvenni, kivéve ha: azt a kezünkben lévő kombinációhoz használjuk fel, vagy a dobott lap a kezünkben is szerepel (dupla), vagy ha a szúrót egy további szúróval (több lap szúrása) tudjuk felhasználni. Az asztalon lévő kombinációkat (sorokat) egyszerre akár több lappal is ki lehet egészíteni.
Pl. (kőr7 - kőr 8 - joker - kőr 10)

A (kőr 9) lerakásával szerezhető meg a joker. A szúrással szerzett jokert azonnal fel kell használni. Ha a joker két azonos rangú, de ellentétes színű kártyát egészít ki, akkor a jokert csak a másik két azonos rangú, de ellentétes színű kártya hozzáadásával vagyis szúrásával vehetjük ki!
Pl. (treff 6 - joker - kőr 6)

joker = (pikk 6 - káró 6)

Véget ér a játék, ha az egyik résztvevő valamennyi kártyáját szabályos kombinációkban asztalra terítette és az utolsó lapot a dobó halomba rakta.

Tábla Römi

Domino

Dominó 104db + 2 joker Játékosok: 2-4 személy
A dominókat 1-13-ig, négyféle színben (piros, sárga, fekete, kék) jelöltük.

A játék célja

A táblán lévő dominókat szabályos kombinációkban az asztalra rakni úgy, hogy az utolsó dominó a dobóhalomba kerüljön. Ez csak kézből (handolás) útján történhet. Handolásnál a játékos valamennyi dominóját egyszerre teszi le az asztalra.

A tábla römiben többféle kombináció gyűjthető:

1. sor: azonos színű, rangban egymást követő, legalább három dominóból álló sorozatok. Pl. kék 4, kék 5, kék 6, vagy piros 12, piros 13, piros1. Az 1-es számú dominót felhasználhatjuk 1, 2, 3, illetve a 12, 13, 1, kombinációkban is. Az 1-es számú dominó tehát lehet egy sorozatban a legkisebb és a legmagasabb dominó is. A teljes színsorozatban csak egy helyen szerepelhet az 1-es számú dominó, vagy a 2-es, vagy a 13-as dominó mellett.

2. csoport: azonos rangú, de különböző színű dominók. Pl. három dominóból álló csoport: (kék 8, fekete 8, piros 8) (terc); négy dominóból álló csoport: (sárga 12, fekete 12, piros 12, kék 12) (kvart). Fontos és általános szabály, hogy egy csoportban nem szerepelhet két azonos színű dominó. Pl. (fekete 8, kék 8, fekete 8)

3. színek: azonos színű, de tetszőleges értékű dominók. Azaz 14 azonos színű dominó, ahol az esetleges joker vagy jokerek az adott színt helyettesíthetik. A 15. dominó a befejező dobásnál bármilyen színű lehet. Pl. (dominó illusztráció)

4. duplák: azonos színű, de rangban megegyező párok gyűjtése (7 pár). A joker vagy jokerek bármelyik dominót helyettesíthetik. Pl.: dominó illusztráció.

5. totál 8-as: nyolc tagból álló azonos rangú dominók. A joker vagy jokerek ezeket a tagokat helyettesíthetik. Pl.: dominó illusztráció.

A játék menete

Az osztás során egy játékos 15 a többiek 14-14 dominót kapnak. A maradék dominókat az asztal közepére helyezzük, ezek lesznek a húzható dominók (talon) a további játékban. A játék megkezdése előtt, a talonban lévő dominók közül egyet megfordítunk, azaz láthatóvá tesszük. A játék során ez végig látható marad. Ennek a dominónak több funkciója is van. 1. A színben megegyező, és rangban a következő dominó lesz a játék során a joker. Pl. (illusztráció). 2. Ez a dominó csak két esetben használható fel, azaz húzható. Egyik lehetőség, ha párokat gyűjtünk, és ez a dominó a hetedik pár hiányzó tagja. Másik lehetőség, ha a totál 8-ast gyűjtünk, és ez a dominó a 8. hiányzó tag. Előírt szabály, hogy ezt a dominót csak sorra kerülésünk alkalmával húzhatjuk fel, a játék befejezéséhez. Ha a felfordított dominó a joker, akkor ebben a leosztásban csak egy a (másik) joker szerepel.
A dobott dominó szerepe kettős. Először az osztást követő húzáskörben cserélheti a soron következő játékos egy tetszőleges dominóra. Másodlagos szerepe, hogy a kézből történő befejezésnél használhatja fel bármelyik játékos utolsó húzott dominóként.
Az osztás után a 15 dominóval rendelkező játékos kezdi a lejátszást. Kezéből egy számára semleges dominót a soron következő játékosnak az asztalra helyez. A következő játékos most, és minden sorra kerülése alkalmával két lehetőség közül választhat: 1. Húz egy dominót a talonból. 2. Felveszi a részére dobott dominót.
Egy játékos sorra kerülésekor felveheti az utolsóként eldobott dominót a dobóhalomból minden kötelezettség nélkül vagy húz egy dominót a talonból. A játék célja, hogy az osztott dominók értékelése után, a lehetséges öt kombináció közül a legoptimálisabbat válasszuk ki, és ezt legjobb tudásunk szerint játsszuk meg.
Véget ér a játék, ha az egyik résztvevő valamennyi dominóját szabályos kombinációkban asztalra terítette és az utolsó lapot a dobó halomba dobta.

Játékszabályok